Myslivecké sdružení Třebětín - Obec Třebětín

Hledat 
13 Dnes je středa 4.6.2014 6:14 a svátek má Dalibor
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Spolky a sdružení

Myslivecké sdružení Třebětín


Historie honitby Třebětín


       Honitba Třebětín je od platnosti nového mysliveckého zákona 154 v březnu roku 1849 na katastrálním území obce Třebětín. V té době platilo, že obec pronajímala honitbu všech drobných vlastníků pozemků za úplatu váženým občanům obce, převážně sedlákům. Podle zákona se jednalo o honitbu společenstevní. Nesměla být pronajata občanům, kteří  dostávali plat denní nebo týdenní. Minimální výměra honitby byla 115ha . V roce 1948 již vzniká v obci Třebětín Myslivecké sdružení a do výkonu práva myslivosti se zapojují zájemci, kteří mají zájem provozovat myslivost, po složení zkoušky v katastru obcí Třebětína a Hostkovic. Minimální výměra honitby od roku 1941 činila 150ha.
   
       
V roce 1962 je přijat nový zákon o myslivosti 23/1962 kde je mimo jiné ustanoveno, že minimální výměra je 500ha, proto muselo být přičleněno ještě část lesních pozemků od státních lesů. Veškerou mysliveckou činnost zde provádělo Myslivecké sdružení Třebětín. Z nařízení Okresního národního výboru Kutná Hora došlo tedy ke sloučení menších honiteb ve větší celky v roce 1979.  Honitba Třebětín se spojila s honitbou Víckovice, všichni členové Mysliveckého sdružení Třebětín  přešli do Mysliveckého sdružení Víckovice. Nová honitba Víckovice měla výměru přes 2100ha.Tento stav pokračoval až do roku 1993, kdy došlo opět k rozdělení honitby Víckovice na samostatné honitby Třebětín a Víckovice. Utvořila se Myslivecká sdružení Třebětín a Víckovice, která jsou do současné doby.

Honitba Třebětín


      Majitelem honitby Třebětín jsou Lesy České republiky s.p., které provádí každých deset let od roku 1993 výběrová řízení na obsazení honitby. Výběrových řízení se mohou účastnit jak fyzické nebo právnické osoby, tak i sdružení. Do současnosti pokaždé výběrové řízení vyhrálo Myslivecké sdružení Třebětín. Významnou roli při výběrovém řízení je částka peněz, za kterou se honitba pronajme. Výměra honitby je 883ha z toho 312ha jsou pole okolo obcí Třebětína a Hostkovic, 4ha vodní plochy, zbytek lesy kolem obou obcí.

Myslivecké sdružení Třebětín  


      Myslivecké sdružení Třebětín má celkem 11 členů a několik čestných členů. Velice úzce kooperuje s Mysliveckým sdružením Víckovice kde členové z Třebětína jsou i členy ve Víckovicích. Dle platnosti nového Občanského zákona se všechny sdružení měla povinnost přetransformovat na spolky, nový název tedy je Myslivecké sdružení Třebětín z.s. (z.s. zapsaný spolek). Spolek je samostatným právním subjektem má své IČ, každoročně předkládá finančnímu úřadu daňové přiznání a soudu účetní uzávěrku.

Předsedou Spolku je Petr Zelený  e-mail: mstrebetin@seznam.cz   

Činnost Mysliveckého sdružení Třebětín z.s


      Myslivci a lesníci, jsou prvotními ochránci přírody, pečují o zvěř hlavně v období nouze, která je zastoupena v tomto regionu. Zvěř je státním bohatstvím, myslivci můžou lovit pouze zvěř, která je nad stanovené limity pro danou oblast. Lov je přísně sledován majitelem honitby i Státní správou myslivosti pověřené obce s rozšířenou působností a je řízena ministerstvem zemědělstvím. Nedodržení stanoveného limitu lovu jsou značné sankce. Myslivost je zapsána jako kulturní nehmotná památka naší země v EÚ.

  
    Na přelomu 80 a 90 let minulého století došlo ke značnému úbytku drobné zvěře a
na popud Československého mysliveckého svazu se umožnilo se souhlasem Státních lesů chovat zvěř, která zde nikdy nežila. V našem případě, se jednalo o zvěř daňčí. V roce 1984 byla vybrána lokalita pod Víckovicemi, za součinnosti myslivců Červených Janovic, Petrovic I. a Víckovic se vybudovala aklimatizační obůrka. Začátkem roku 1985 se do obůrky vypustila daňčí zvěř dovezená z Maďarska. V roce 1987 se do volné přírody vypustilo 18 ks zvěře. V následujícím roce se přidalo ještě 6 kusů z České republiky. V současné době je touto zvěří zazvěřená oblast okruhu asi dvaceti kilometrů. Daňčí zvěř je ve velmi dobrém zdravotním stavu, region se obohatila o zvěř zásluhou myslivců.      
  
V mysliveckém sdružení Třebětín z.s. se loví zvěř srnčí, daňčí a prasata divoká.
V roce 2015 se ulovilo 69 kusů, to je rekordem této honitby.
V roce 2016 se uskutečn
ily celkem dva hony: 19. 11. Třebětín a 10. 12 Víckovice.


Prodej zvěřiny pro jednotlivé zájemce


Zvěřinu lze zakoupit od spolku a to výhradně pro svoji vlastní spotřebu a zpracování v kuchyni. Zvěřina se prodává celý kus bez vnitřností v kůži
.

Odkazy související s myslivostí


www cmmj.cz             Českomoravská myslivecká jednota
www mze.cz               Ministerstvo zemědělství (řídící orgán myslivosti)
www svs.cz                Státní veterinární správa (nemoci zvěře přenosné na lidi)
           

Počasí radar
Geosense
Venkovská tržnice
MAS lípa pro venkov
Kutná Hora info
Portál veřejné správy
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky